Χ

크레타(Creta) > 제품소개

본문 바로가기

HOME > 제품소개 > 크레타(Creta) > 제품소개

크레타(Creta) > 제품소개

쇼핑몰 검색

크레타(Creta) 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

용도및 특징
인증
색상

상품 상세설명

 

   크레타 특징     조경용블럭으로 정원, 공원, 가로 등에 시공으로 차별화된 주변환경 연출


■ 클래식한 분위기의 정원을 완성시키는 가장 아름다운 블럭 

■ Free-Standing Wall System 블랜딩 경관옹벽블록


 1블럭 + 1커넥터로 견고함까지 겸비한 경관옹벽블럭 ​ 


                374ee4eb87d9cc80586f0d3ef89eab52_1522711355_6099.jpg
                                        

 마감블록은 아키텍쳐캡을 사용 _ 용도에 따라 스프릿타입, 라운딩타입을 결정


 아키텍쳐필러와 함께 시공이 가능하며 기둥역할 및 코너블럭으로 이용하여 조화로운 경관연출

 

   크레타 규격    

 374ee4eb87d9cc80586f0d3ef89eab52_1522711041_8195.jpg


   아키텍쳐캡 규격    

e906214429506a5fb2ceeae8bafccad6_1499042766_5476.jpg 

 

   제품 색상    

 

5fed71a3773669fd39feb59ed37bc030_1551244707_0938.jpg 5fed71a3773669fd39feb59ed37bc030_1551244716_5142.jpg 5fed71a3773669fd39feb59ed37bc030_1551244719_5764.jpg
 


​    Free standing wall 시공단면도     abb60435ea6044bd530834576c88af94_1551684048_4385.jpg


    Retaining wall 시공단면도   


c49d9486073874a251819deb30d41adf_1513746307_5759.jpg
                  
                                   ※ 현장여건에 따라 다소 다를 수 있습니다. 현장별 구조계산이 필요할 수 있습니다.

 

 

    Step 시공단면도    


abb60435ea6044bd530834576c88af94_1551684060_1812.jpg

    크레타 + 미니크레타 조합시공 패턴도    


374ee4eb87d9cc80586f0d3ef89eab52_1522711229_6625.jpg
374ee4eb87d9cc80586f0d3ef89eab52_1522711243_2016.jpg